badıllı aşireti tarihi

Ünlem   Badıllı Aşireti’nin Anadolu’da 1250  yıllık tarihi geçmişi  vardır.  Badıllı Aşireti ,Abbasilerin eliyle Samsun-Canik'ten Adana'ya kadar olan bölgede Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki sınıra serpiştirilmiş ve  İslam’ın kalkanı görevi verilmiştir. Harun El-Reşit (786-809) döneminde Badıllı 125 aşiret olarak belirtilmektedir. Abbasiler zamanında  Hıristiyanlara karşı sınırları korumak için Anadolu’ya gelseler de esas Badıllların Anadolu’a gelişi, tarihçilerin üzerinde hem fikir olduğu tarih olan 1055 tarihidir.Bu tarihte Badıllılar Halep,Urfa,Şam, Diyarbakır bölgesine gelmişlerdir.
      Badıllı  Aşireti 1335 tarihinde kurulan Dulkadiroğulları Beyliği’nin kuruluşunda   bulunmuştur. Bu beylik Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devletine katılmıştır.Yine 1365 yılında Badıllıların , Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşunda da bulundukları tarihçiler tarafından belirtilmektedir.
Aşiret tarihini ilk defa kaleme alan Şerefhan1557 yılında yazdığı “Şerefname” isimli eserinde Badıllıları Diyarbakır aşiretleri arasında göstermektedir.

 
Arabistan’dan hicret edip Gümüşhane yöresine gelen Badılllı Aşireti’ne verilen ferman da Badıllı Aşireti tarihi açısından önemli bilgiler içermektedir.
          Hicri 1170 tarihinde    " Arabistan'dan hicret edip mazariyet tarıkıyle Türkiye içerisine geçip mütearrir kalıp köy be köy çadır altına girip,devlete müracaat ettiler.Şurayı devlet de Çimen Yaylasını vakf eyledi.Konar - göçerdir.İstediği yere ev de yapabilir.Köy de yapabilir.Hiçbir mani olmadığından adlarına verilmiştir. Hep Badıllı Aşireti her ne kadar varsa vakıf olunmuştur.

Mindeval,Erzincan arasında ve Kelkit ve Ali Şiran ve Alicera arasında merbut olan Badıllılara verilmiş. Manisiz bir davası ve münazarası olmayarak yedlerine verilen bu hududu,hümayunlarından birrical verilmiştir.

      Arapça yazılı olan bu ferman ,Murat Harun Reşit Han tarafından verilmiştir. Aynen yukarıda yazılı olduğu üzere Türkçe'ye çevrilmiştir."

“AŞİRET-İ BADILLI Hicri 1170 tarihinde Mekke’den hicret edip, Çimen Yaylası’na gelmiştir. “ Bu fermandan da anlaşılacağı üzere bu tarihlerde Beğdili Aşireti ile Badıllı Aşireti’nin bir ilgisi olmadığı görülmektedir. Bu mevzu çeşitli kaynaklarca da sabittir.

     Badıllı Aşireti’nin 1700’lü yıllarda Güneydoğu ve Ortadoğu Bölgesi’nde yaşarken, bu tarihten sonraları aşiret Anadolu’ya çeşitli nedenlerle dağılmaya başlamış ve birbirleriyle olan  irtibatlarını kaybetmişlerdir .Aşiret genel olarak aşağıdaki bölgelere dağılmıştır. İç  Anadolu,(Konya,Ankara,Kışehir,Sivas)Doğu Anadolu(Erzincan,Erzurum,Kars, Ağrı) Karadeniz Bölgesi(Gümüşhane,Giresun,Tokat) bu bölgelere dağıldığı görülmektedir.

 

 Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizin dört bir yanında düşmanlara karşı mücadele verildiği gibi Urfa’da da  Badıllı Said Bey, İstiklal Harbi’nde Fransızlara karşı İstiklal mücadelesi vermiştir.

Tarihte olduğu gibi bu gün de Badıllı Aşireti ülkemizin dört yanında varlıklarını devam ettirmektedirler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !