urfa tanıtım video


<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1">
 <param name="URL" value="http://www.izlesene.com/video/nostalji-sanliurfa-tanitim-ve-siirli/919732">
 <param name="rate" value="1">
 <param name="balance" value="0">
 <param name="currentPosition" value="0">
 <param name="defaultFrame" value>
 <param name="playCount" value="1">
 <param name="autoStart" value="0">
 <param name="currentMarker" value="0">
 <param name="invokeURLs" value="-1">
 <param name="baseURL" value>
 <param name="volume" value="50">
 <param name="mute" value="0">
 <param name="uiMode" value="full">
 <param name="stretchToFit" value="0">
 <param name="windowlessVideo" value="0">
 <param name="enabled" value="-1">
 <param name="enableContextMenu" value="-1">
 <param name="fullScreen" value="0">
 <param name="SAMIStyle" value>
 <param name="SAMILang" value>
 <param name="SAMIFilename" value>
 <param name="captioningID" value>
 <param name="enableErrorDialogs" value="0">
</object>

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !